KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce haly jsou vyráběny plně v souladu s normou ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 ve třídě provedení EXC2 ve spojitosti s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006 (certifikáty naleznete zde: technické parametry - stavební povolení).

Lehká konstrukce

Lehké ocelové konstrukce jsou tvořeny příhradovým rámy, vzájemně propojenými v dané modulové vzdálenosti. Základem rámů jsou pásnice tvořené dutými profily příslušné dimenze, vypletené ocelovými trubkami.

Jednotlivé rámy jsou spojeny v celek tvořící nosnou konstrukci objektu a jsou za pomocí základového profilu kotveny k podloží. Tyto konstrukce jsou vhodné k opláštění plachtou, trapézovým plechem či vzájemnými kombinacemi nebo dalšími materiály.

EURO UT

Konstrukce plně tvořená příhradovým rámem ve tvaru obráceného písmene U. Tedy svislá stěna, přecházející do oblouku.
Nejběžnější a nejekonomičtější typ konstrukce.

EURO AT

Konstrukce plně tvořená příhradovým rámem se sedlovou střechou, tedy klasický tvar, tak jak jej známe např. u rodinných domů.

EURO UTS

Konstrukce vycházející z typu UT, kde jsou ovšem svislé příhradové části rámu nahrazeny válcovanými ocelovími profily, které méně zasahují do vnitřního prostoru haly. Konstrukce tak nabízí větší užitný prostor oproti typu UT, při stejném půdorysném rozměru.

EURO ATS

Konstrukce vycházející z typu AT, kde jsou ovšem svislé příhradové části rámu nahrazeny válcovanými ocelovími profily, které méně zasahují do vnitřního prostoru haly. Konstrukce tak nabízí větší užitný prostor oproti typu AT, při stejném půdorysném rozměru.

Konstrukce UT
Konstrukce AT
Konstrukce UTS
Konstrukce ATS

 

Těžká a speciální konstrukce

U těžké konstrukce je nosný skelet ve většině případů realizován z plnostěnných ocelových válcovaných profilů, případně jejich kombinací s obdélníkovými profily.

Tyto haly jsou vhodné zejména k opláštění sendvičovými panely či trapézovými plechy.

Konstrukce UT
těžká konstrukce UT
těžká konstrukce PULT
těžká konstrukce S

 

Povrchová úprava

Nátěrový systém

Základní ochrana před působením klimatických podmínek na ocelovou konstrukci. Nátěr je realizován syntetickým systémem, který je zvlášť přizpůsoben podmínkám ocelových konstrukcí, vyráběných firmou POLAK CZ, v tloušťce stanovené pro konkrétní halu v závislosti na zatřízení do protikorozní kategorie C1 – C5 dle normy ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v součinnosti s EN ISO 12944 a EN ISO 14713. Tloušťka nátěru je tedy stanovena podle konkrétního místa výstavby haly a způsobu užívání. Základní barevný odstín konstrukce RAL 7012, který lze změnit dle požadavků.

Zinkování

Zvýšená ochrana ocelové konstrukce, která je výrazněji namáhána povětrnostními podmínkami, či vnitřními klimatickými podmínkami danými využitím objektu např. skladovaným materiálem. Žárový povlak zinku je na ocelové konstrukci prováděn dle EN ISO 1461:1999.

Protipožární nátěr

Ve zvláštních případech, kdy jsou kladeny zvýšené nároky na požární odolnost nosné konstrukce, je realizován protipožární nátěr, tak aby konstrukce těmto nárokům vyhověla. Zvýšené nároky na požární odolnost konstrukce vyplívají z Požárně bezpečnostního řešení stavby, které obecně vychází z normy ČSN 730810:2009 a norem ČSN 730202 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 730202 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.