PŘEŽIJE DNEŠNÍ PONK DALŠÍ GENERACI? DÍLENSKÝ NÁBYTEK V PRŮMYSLU 4.0

4. průmyslová revoluce propojuje světy pokročilé informační technologie a výrobního průmyslu. Přináší technologické, ale i sociální změny v průmyslu – dle odhadů se produktivita zvýší až o 30% a až 40% lidí bude muset změnit svou kvalifikaci. Jsme na to připraveni? Kdo bude potřebovat současný pracovní stůl?

CO JE TO PRŮMYSL 4. GENERACE

Představme si, že každý počítač, mobil, ale i čtečka, kamera, senzor, vysílač, osvětlení jsou propojeny a komunikují mezi sebou. Díky tomuto propojení IoT (internet of thinks) mohou přístroje výrobu řídit do jisté míry sami. Umělá inteligence a samoučící se algoritmy pro eliminaci chybovosti systému a optimalizaci procesů už začíná posouvat výrobky k dokonalosti.

Nesmíme zapomenout mimo jiné na 3D skenování navrženého prototypu a jeho převod do reálné podoby 3D modelu, což vede k bezvýkresové výrobě a propojení celého výrobního procesu.

Díky těmto technologiím se celý proces výroby nejen více zefektivní a zrychlí, ale hlavně přesune lidskou práci z manuální, a stále ještě rutinní, na tvořivou.

V PRAXI DNEŠNÍ DOBY

Z celosvětového průzkumu kolem Průmyslu 4.0 mezi více než 1600 manažery z 19 zemí, deseti různých odvětví a firem s průměrným výnosem 7,4 mld. dolarů, který loni v srpnu provedla společnost Forbes Insights ve spolupráci s Deloitte Global vyplývá, že trend chytré výroby mnohem lépe využijí začínající, resp. malé a střední podniky než současní lídři trhu. Ti chápou, že je nutné investovat do technologií, ale zároveň pro ně může být obtížné uchopit nové příležitosti.

Celosvětový gigant Bosch v nové generaci rozhodně nezahálí. Na trhu představil již několik produktů a řešení pro průmysl 4.0, mimo jiné například Bosch TraQ, jehož cílem je online monitoring převáženého výrobku a odesílání dat o vibracích, vlhkosti, teplotě či otřesech uživateli, který v reálném čase může podnikat protiopatření, vše pomocí snímačů, které data odesílájí.

BOSCH ACTIVEASSIST neboli chytrý dílenský stůl. Asistenční systém, který zjednodušuje různé montážní práce pomocí interaktivního průvodce, krok za krokem. Software ukazuje přesný postup pomocí světel a zobrazení na monitoru, případně pracovní ploše. Zároveň systém skenuje pohyb pracovníka, díky čemuž vyhodnocuje správnost pracovních činností. Na základě sběru dat umělá inteligence vyhodnotí efektivitu pracovních postupů.

ŽIVÝ NÁBYTEK

V průmyslu 4.0 bude muset i současný pracovní stůl projít proměnou, aby pro něj bylo uplatnění i v budoucnu. Automatizace výroby a robotizované pracoviště jsou technologie, které dobře známe a stále modernizujeme. Vývoj dílenského nábytku, který vyrábíme, je nedílnou součástí a neustále se mu věnuje tým lidí. Od prvního stolu VARIANT se mnohé změnilo a věříme, že ani v nové generaci se neztratíme. Jak, do jaké podoby a užitných vlastností se současný dílenský nábytek přetransformuje v tuto chvíli není zcela jasné. Jediné co můžeme s jistotou říci je, že změna již započala.