Hangáre

Samostatnou a nezanedbateľnou kapitolou v rámci montovaných hál sú hangáre, či už ako garáž pre malé športové lietadlo, loď, helikoptéru, či iný veľký stroj. Vďaka ľahkej konštrukcii a jednoduchej montáži je možné hangár presúvať podľa potrieb alebo ho využiť iba sezónne. Rôzne riešenia umožňujú napríklad garážovanie vrtuľníka bez zloženia listov rotora. Hangáre môžu slúžiť v leteckom priemysle, ale tiež súkromným osobám na garážovanie lodí a lietadiel.

  • Ideálna garáž pre lietadlo, loď aj iné stroje
  • Rýchla montáž a možnosť demontáže
  • Zastrešenie už existujúcich objektov a možnosť stavby na akomkoľvek teréne
TECHNICKÉ PARAMETRE Konfigurátor hál Hangáre (PDF)
1 2 3 4 5 6
 

KLIMATICKÉ PODMIENKY

Lokalita výstavby je vždy zaradená do určitej snehovej a veternej oblasti. Konštrukcia haly je týmito aspektmi zásadne ovplyvnená.

Viac informácií nájdete tu: Technické parametre – základné parametre

 

KONŠTRUKCIA

Každá hala je originál, a preto vždy vyhovie požiadavkám na maximálne využitie priestoru. Ponúkame 4 základné typy konštrukcie.

Viac informácií nájdete tu: Technické parametre – konštrukcia

 

OPLÁŠTENIE

Možným variantom je kvalitná PVC technická textília v rôznych farebných variantoch. Ďalšou voľbou môže byť trapézový plech, sendvičové panely alebo rôzne kombinácie s dreveným obložením.

Viac informácií nájdete tu: Technické parametry - opláštění

 

VSTUPNÉ OTVORY

Dvojkrídlové, posúvacie, otváracie, sekčné, zateplené, plechové či plastové, vždy v presnom rozmere podľa potrieb. Možným variantom sú aj jednoduché zhrňovacie vráta z PVC technickej textílie.

Viac informácií nájdete tu: Technické parametre – doplnky

 

DOPLNKY

  • OSVETLENIE
  • ODKVAPY
  • VRÁTA
  • VETRANIE A ODVETRANIE
  • TRIBÚNY
  • KÚRENIE
  • LAMBRÍNY

Viac informácií nájdete tu: Technické parametre – doplnky

 

PARAMETRE SPODNEJ STAVBY

Halu je možné postaviť na štrkovom páse, asfaltovej ploche, betónových cestných paneloch alebo inom existujúcom povrchu v závislosti od základných parametrov.

Viac informácií nájdete tu: Technické parametre – stavba haly