História spoločnosti

Historický vývoj firmy PETR POLÁK (POLAK CZ s.r.o.)

1991 založenie firmy 3.7.1991
výrobný program: konštrukčné a vzduchotechnické prvky mobilných odsávacích zariadení
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, drobné poľnohospodárske stroje vlastné konštrukcie
výstavba historicky prvých výrobných priestorov, budova čp 334
1992
1993 výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia
prístavba objektu čp 334
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok ZAHÁJENIE VÝVOJA A VÝROBY DIELENSKÉHO NÁBYTKU 1994
1995 výrobný program: konštrukčné a vzduchotechnické prvky mobilných odsávacích zariadení, dielenský nábytok
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok
druhá prístavba objektu čp 334
1996
1997 výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok
pozastavenie prevádzky v dôsledku poškodenia povodňami
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok 1998
1999 výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok, montované haly
prenájom výrobných priestorov kováčne, vznik divízie Haly
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok, montované haly 2000
2001 výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok, montované haly
rekonštrukcia objektu kováčne, prenájom a rekonštrukcia bývalého poľnohospodárskeho objektu na práškovú lakovňu.
výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok, montované haly 2002
2003 výrobný program: diely pre odsávacie zariadenia, dielenský nábytok, montované haly
zahájenie výstavby nového závodu na výrobu dielenského nábytku.
výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
1.mája zahájenie prevádzky v novom závode na výrobu dielenského nábytku čp 348
2004
2005 výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
prístavba lakovne a expedícia divízie NÁBYTOK
výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly 2006
2007 vznik spoločnosti POLAK CZ s.r.o.
výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
rekonštrukcia jedálne divízie NÁBYTOK
výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
prístavba CNC centra a výroby divízie NÁBYTOK
2008
2008 výstavba nového závodu divízie HALY
prístavba kancelárskych priestorov a modernizácia správneho strediska
Vznik vývojového centra 2009
2011 výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
prístavby haly pre automatizáciu výroby divízie NÁBYTOK
výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
výstavba teplovodu odpadného tepla z bioplynovej elektrárne Farmy Opatov a pripojenie k systému vykurovania objektu divízie NÁBYTOK
Zahájenie automatizácie výroby.
2011
2013 výrobný program: dielenský nábytok, ľahké montované haly
Automatizovanie výroby, spúšťanie technológií Trumpf, FinnPower, robotizované zváracie linky.
Rozšírenie závodu divízie Haly 2014
2015 Výrobný program: pokračovanie v automatizáciu výroby dielenského nábytku
Rekonštrukcia historické budovy na administratívne centrum divízie haly, prevádzka stolárstva, obrobny hliníka a výroby elektrotechniky, ubytovacie zariadenia 2016
2017 Výrobný program: Rozšírenie závodu divízie nábytok, inštalácia automatického skladu Stopa, automatizované technológie Trumpf