Montované haly bez stavebního povolení?

Montované haly bez stavebního povolení?

Je nebo není potřeba stavební povolení pro stavbu haly? Co vše je potřeba vědět a s čím počítat před výstabou? Nejdůležitější informace ohledně stavby montovaných hal.

Je pro stavbu haly potřeba stavební povolení?

Toto je jedna z prvních otázek, kterou si investoři položí. Stejně jako my se setkávají s několika verzemi výkladu zákona ze strany stavebních úřadů.

Zkusme si to tedy stručně shrnout

Veškeré naše produkty, ať už je nazveme montovanou halou, mobilní halou, plachtovou či stanovou halou, velkostanem, party stanem, skladovou halou, jsou dle platných norem a předpisů schváleny a certifikovány jako výrobek.

1) Výrobky plnící funkci stavby

Lze tedy vycházet z ustanovení § 103 Stavebního zákona, které nám umožňuje tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu:

„§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.“

„16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;“

Citujeme vyjádření stavebního úřadu pro instalaci stanové haly 15 x 40 /3,5 m:

„Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se nejedná o stavbu, ale o výrobek plnící funkci stavby, který lze dle ustanovení stavebního zákona, § 103, odst. 16 a platného územního plánu .... umístit na požadovaném pozemku na územní souhlas. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby, stačí pouze umístění výrobku a nebude dále požadováno ohlášení ani stavební povolení.“

2) Ohlášení stavby

Druhou verzí, již poněkud složitější, je ohlášení stavby podle § 104 Stavebního zákona:

„§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení.“

„(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují - c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit.“

Tříletá lhůta je dle novely zákona striktně dána a není možné ji jako v minulosti prodloužit. To znamená po třech letech stavbu haly odstranit, či zažádat o stavební povolení.

3) Stavba haly – stavební povolení

Samozřejmě můžete požádat o vydání stavebního povolení a následně provést kolaudační řízení.

Pro stavební řízení je nutná projektová dokumentace – statický výpočet, zaměření, výkresová dokumentace a vyjádření dotčených orgánů – hasiči, hygiena, životní prostředí, správci inženýrských sítí, apod.

Nicméně vždy doporučujeme konzultaci a projednání na místně příslušném stavebním úřadu, abyste zjistili, jak k této problematice daný úřad přistupuje a do budoucna se vyhnuli případným komplikacím.

Jsme připraveni Vám pomoci

Pro prvotní jednání se stavebním úřadem Vám poskytneme potřebné informace – půdorys a řez haly s konkretizací rozměrů, certifikát výrobku, typ opláštění.

Pokud máte zájem o nezávaznou kalkulaci montované haly či další rady, tak prosím vyplňte náš nezávazný poptávkový formulář.

Další články z našeho blogu o halách

Přejít do blogu
Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Není bio, jako bio. Ekologické zemědělství je definováno mnoha pravidly, která určují složení a původ krmiva, zásady zdravotní péče o dobytek, celkovou ekologickou udržitelnost farmy a v neposlední řadě i způsob ustájení zvířat. A právě tomu se v článku podíváme na zoubek, tedy v našem případě spíš na paznecht.

Přečíst článek
ČR jako sklad a montovna Evropy? Montované haly místo pole.

ČR jako sklad a montovna Evropy? Montované haly místo pole.

Česká republika je známá jako srdce Evropy. Jsme ale i jednou z hlavních tepen a bránou do střední Evropy. Naše geografická poloha evidentně ovlivňuje i pozici v průmyslu. Je to již 30 let od sametové revoluce roku 1989, jejíž hlavním cílem bylo vyrovnat se Evropským zemím. Obrovské rozdíly se jistě rapidně snížily, ale stejně jsme stále tak trochu chudí příbuzní.

Přečíst článek
Předchozí Následující
Nezávazná poptávka