• 24. 9. 2021

Základní parametry montovaných hal

Základními parametry pro montovanou halu na prodej jsou rozměry a lokalita výstavby k určení sněhové a větrné oblasti.

Rozměry montovaných hal na prodej – šířka, výška, délka

Šířka haly

Lehké montované konstrukce realizujeme v několika šířkových modulových řadách – 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 a 32 metrů.
V případě, že základní šířková řada není vyhovující, není problém šířku přizpůsobit.

Výška haly

Bavíme-li se o výšce, máme, namysli výšku při stěně objektu. Ta je nejčastěji specifikována aktivitou či procesy probíhajícími ve vnitřním prostoru. Tedy záleží na investorovi jaká vnitřní výška je pro něj nejvhodnější.

Celková výška haly je následně dána typem konstrukce a celkovou šířkou. V případě, že je limitujícím faktorem pro výstavbu celková výška haly, ať už třeba z důvodu limitu územního plánu, či jiného limitu, je možné řešit výšku při stěně s ohledem na celkovou výšku a přizpůsobit tomu konstrukci.

Délka montované haly na prodej

Délka ocelové konstrukce není nijak omezená a plně vyhoví Vašim požadavkům. Nosná konstrukce je v celkové délce rozdělena v dané
modulové vzdálenosti, která je podřízena výše uvedeným parametrům a zatížení od sněhu a větru.

V případě, že modulová vzdálenost není v některé části haly vyhovující, ať už z důvodu umístění vratového otvoru, stávající technologie, či jiných důvodů, je nosná konstrukce „přemostěna“ konstrukční výměnou tak aby se nevhodnému místu vyhnula.

Sněhové a větrné zatížení

Každá země má své rozdělení sněhových oblastí, Česká republika je rozdělena do 8 úrovní.

Většinu území lze klasifikovat v 1. až 5. sněhové oblasti. Místně a ve vyšších polohách se vyskytují 6. a 7. oblast. 8. sněhová oblast jsou spíše vysokohorské oblasti a místní extrémy.

Zatížení sněhem je určeno v kN/ dle příslušné sněhové oblasti a vyjadřuje množství sněhu, pravděpodobné pro danou lokalitu, tedy, kolik sněhu nám může ležet na objektu a jak moc bude zatěžovat střechu.

Zatížení sněhem tedy výrazně ovlivňuje nároky na celkovou dimenzi nosné konstrukce.

Obdobně jako v případě zatížení sněhem i zatížení od větru ovlivňuje celkovou dimenzi nosné konstrukce. V tomto případě se jedná v podstatě o tlak na konstrukci, kterým na ni vítr působí.

Mapa sněhové oblasti ČR

Mapa větrné oblasti ČR

Potřebujete poradit?

Nezávazná poptávka