• 24. 9. 2021

Stavba montované haly

Za příznivých povětrnostních podmínek je stavba haly většinou otázkou několika dní. Budete překvapeni, jak rychle může takový objekt vyrůst.

Štěrkové lože

Nejjednodušší a nejekonomičtější způsob jak založit halu je vytvoření základů. Je vhodné pro lehké montované konstrukce typu UT, které díky své konstrukci a tvaru nemají výrazné nároky na spodní stavbu. V praxi se jedná o výkop po obvodu haly, který je vyplněn štěrkem různé frakce, hutněným po vrstvách a eventuálně prolitý cementovým mlékem.

Asfaltová a betonová plocha, silniční panely, zámková dlažba

V závislosti na koncepci a celkových rozměrech haly může být pro stavbu haly vhodná i plocha, která je již v místě zamýšlené výstavby.
Ať už se jedná o stávající asfaltovou nebo betonovou plochu, eventuálně i plochu tvořenou skladbou silničních panelů či zámkovou dlažbou,
je samozřejmě možné přikotvit halu přímo k ní (v závislosti na posouzení únosnosti a rovinnosti plochy) a není potřeba tvořit novou.

Betonové pasy / patky

Betonové pasy / patky jsou nejobjemnější formou spodní stavby a jsou ve většině případů potřebné pro rozsáhlejší stavební záměry – tedy velké a těžké haly. Velikost betonového pasu / patek je určována vždy na základě statického výpočtu dané ocelové konstrukce, respektive na základě reakcí touto konstrukcí vyvolaných.

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je prioritou při každé naší činnosti a to zejména u stavby haly, kde jsou pracovní rizika nejvyšší. Při stavbě haly jsou tak dodržovány veškerá opatření BOZP a to v souladu s našimi interními předpisy, tak i v souladu s interními předpisy investora. Stejně tak důležité jsou pro nás i interní nařízení týkající se environmentální politiky.

Potřebujete poradit?

Nezávazná poptávka