Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Není bio, jako bio. Ekologické zemědělství je definováno mnoha pravidly, která určují složení a původ krmiva, zásady zdravotní péče o dobytek, celkovou ekologickou udržitelnost farmy a v neposlední řadě i způsob ustájení zvířat. A právě tomu se v článku podíváme na zoubek, tedy v našem případě spíš na paznecht.

Bio potraviny v ČR

Ekologické zemědělství udělalo v České republice od roku 1990 ohromný skok. Bio potraviny jsou stále žádanější a počet zemědělců, kteří se ekologickému chovu a pěstitelství věnují, naštěstí neustále roste. Ke konci roku 2017 registrovalo Ministerstvo zemědělství téměř 4 400 zemědělců na celkové výměře přes 520 tisíc hektarů. Jen pro srovnání, v roce 1990 se k ekologickému zemědělství hlásily jen 3 farmy.

Získat osvědčení o bio chovu ovšem není záležitost jednoho dne a momentálního rozhodnutí, je potřeba splnit jasně daná pravidla. Tím nejvíce viditelným je způsob ustájení zvířat. Klasický kravín, vepřín nebo montovaná hala pro dobytek jsou naprosto v pořádku, pokud dopřejete zvířatům to nejdůležitější – volný pohyb venku na pastvě. Volná pastvina nebo oblouková hala?

Ekologické zemědělství povoluje dva druhy ustájení zemědělských zvířat: celoroční ustájení na pastvině nebo ve stáji s volným přístupem do venkovního výběhu. U obou způsobů ustájení využijete hned několik druhů zemědělských hal.

Celoroční ustájení na pastvině je dobré především pro masný skot nebo chov koní. Zvířata jsou v pro ně co nejpřirozenějším prostředí, na což je v ekologickém zemědělství kladen veliký důraz. Zvířata lze celoročně chovat venku pouze v oblastech s příhodným podnebím, kam ČR rozhodně bez obtíží spadá. I přesto je jasné, že takto lze chovat pouze plemena, která s celoročním venkovním ustájením nebudou mít problém.

Nezapomínejte, že zvířata chovaná na pastvě mají také potřebu se občas někam ukrýt, a to nejen před nepohodou počasí. Vhodnou volbou je pak lehký plachtový přístřešek, který jim v horkých dnech poskytne stín a při dešti sucho. V zimě potřebují zvířata suché zimoviště, které může poskytnout ocelová plachtová hala (anebo jej snadno vytvoříte z obřích balíků slámy).
 

Dobrým bydlem může být zemědělská hala

Naopak u dojného skotu, prasat a drůbeže je častější ustájení ve stáji s možností volného výběhu, kdykoliv to venkovní podmínky umožní. Vaší povinností je dopřát zvířatům volný přístup do výběhu nebo na pastvu minimálně 2x týdně. Pokud nemáte k dispozici vyloženě louku, postačí i dostatečně prostorný venkovní výběh, který může být částečně zastřešen.

Ne každému se chce stavět klasický zděný kravín či vepřín (anebo si to ani nemůže dovolit). V takové situaci není od věci uvažovat nad montovanou halou pro dobytek s ocelovou konstrukcí. Pro tuto alternativu mluví především její variabilita. Lze postavit takřka kdekoliv a rozměry je možné přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům. Halu proto využijete nejen jako stáj, ale rovněž v případě, kdy např. potřebujete zastřešit už existující silážní jámu. U vnitřního uspořádání též máte volnou ruku. V krajním případě lze montovanou halu i přestěhovat na jiné místo.

Jak už bylo řečeno, zvířata ve stájích nesmí být uvázána. Důležité je jejich pohodlí a „welfare“, což bychom česky mohli nazvat jako pohoda. Zásady welfare jsou:

  1. svoboda od hladu a žízně
  2. svoboda od nepohodlí
  3. svoboda od bolesti, zranění a onemocnění
  4. svoboda od strachu a stresu
  5. svoboda projevit přirozené chování
  6. svoboda vykonávat volně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou

Zvířata jsou od přírody navyklá fungovat ve stádu, umožněte jim to. Sama si mezi sebou vytvoří hierarchii, ve které budou fungovat. Individuální přístup chovatele není v ekologickém prostředí žádaný. Více o základních svobodách zvířat si můžete přečíst v článku Když je kráva v suchu... montovaná hala jako osvobození od nepohodlí, strachu a stresu!

Jak by měla vypadat ideální stáj

Zvířata musí mít ve stáji dostatečně velký prostor k odpočinku, který by měl být suchý a vystlaný slámou (popř. jiným přírodním materiálem). Nejméně polovina celkové vnitřní plochy stáje musí mít zpevněný povrch, roštové podlážky nechte radši ležet v koutě.

Nezapomeňte, že březí krávy a prasnice potřebují klidné místo na porod, kde pak s mláďaty zůstanou nějakou dobu oddělené od zbytku stáda. Ve velké hale to snadno vyřešíte samostatným kotcem, u venkovně chovaných zvířat postačí menší oblouková hala, v podstatě varianta plachtového přístřešku.
Samostatnou kapitolou je ekologický chov drůbeže. Slípky do klecí opravdu nepatří. Kdykoliv to počasí dovolí, měly by mít volný přístup do venkovního výběhu, a to alespoň po dobu jedné třetiny svého života. Výběh by měl být pokrytý vegetací a poskytovat možnost se ukrýt. Není od věci výběh vybavit ochrannou voliérou proti predátorům.

Stáje pro drůbež opět snadno vytvoříte z montované haly. Nejméně jedna třetina podlahové plochy musí být zpevněná a pokrytá podestýlkou. Podle druhu drůbeže uzpůsobte potřebný počet hřadů a místa ke hnízdění. Zvláštní podmínky platí pro vodní drůbež, tedy kachny, husy a jejich křížence – vodní ptáci ke spokojenému životu potřebují tekoucí vodu, rybník anebo tůňku.

Chce to trpělivost

ak jsme zmínili na začátku, svůj chov nemůžete označit nálepkou bio ze dne na den. Při přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství musíte projít tzv. přechodným obdobím, které je různě dlouhé v závislosti na tom, které části hospodářství se týká. U chovu skotu je přechodné období 12 a u pastvin 24 měsíců. Vůbec nejdelší období platí pro ornou půdu, tam je potřeba počítat s 36 měsíci.

Ustájení zvířat v ekologickém zemědělství rozhodně není nic, čeho byste se měli obávat. Obzvlášť s montovanou zemědělskou halou, která dovede posloužit nejen jako stáj, ale i jako sklad krmiva, podestýlky nebo zemědělské techniky.
A co váš dobytek, má si kde spát?

Na naše zrealizované zemědělské stavby se podívejte v Referencích - Zemědělské haly.

Další články z našeho blogu o halách

Přejít do blogu
Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Příbytek, nábytek, ...dobytek! Jak na ustájení zemědělských zvířat v ekologickém chovu

Není bio, jako bio. Ekologické zemědělství je definováno mnoha pravidly, která určují složení a původ krmiva, zásady zdravotní péče o dobytek, celkovou ekologickou udržitelnost farmy a v neposlední řadě i způsob ustájení zvířat. A právě tomu se v článku podíváme na zoubek, tedy v našem případě spíš na paznecht.

Přečíst článek
ČR jako sklad a montovna Evropy? Montované haly místo pole.

ČR jako sklad a montovna Evropy? Montované haly místo pole.

Česká republika je známá jako srdce Evropy. Jsme ale i jednou z hlavních tepen a bránou do střední Evropy. Naše geografická poloha evidentně ovlivňuje i pozici v průmyslu. Je to již 30 let od sametové revoluce roku 1989, jejíž hlavním cílem bylo vyrovnat se Evropským zemím. Obrovské rozdíly se jistě rapidně snížily, ale stejně jsme stále tak trochu chudí příbuzní.

Přečíst článek
Předchozí Následující
Nezávazná poptávka