STAVBA HALY

Za příznivých povětrnostních podmínek je stavba haly většinou otázkou několika dní. Budete překvapeni, jak rychle může takový objekt vyrůst.

Štěrkové lože

Nejjednodušší a nejekonomičtější způsob pro založení haly – vytvoření základů. Tento způsob je vhodný pro lehké montované konstrukce typu UT, které díky své konstrukci a tvaru nevytváří výrazné nároky na spodní stavbu.

V praxi se jedná o výkop po obvodu haly, který je vyplněn štěrkem různé frakce, hutněným po vrstvách a eventuálně prolitý vápenným mlékem. Takto připravovaný základ je rychle zhotovený, ekonomicky nejméně náročný a v případě potřeby i snadno odstranitelný. Pro zlepšení odtokových poměrů dešťových vod v okolí haly je vhodné v případě textilního opláštění, doplnit štěrkový pas o odtokový žlábek, do kterého je přímo svedeno opláštění haly a přikotveno.

 

 

Asfaltová a betonová plocha, silniční panely, zámková dlažba

V závislosti na koncepci a celkových rozměrech haly může být pro stavbu haly vhodná i plocha, která již v místě výstavby je.

Ať už se jedná o stávající asfaltovou nebo betonovou plochu, eventuálně i plochu tvořenou skladbou silničních panelů či zámkovou dlažbou, je samozřejmě možné přikotvit halu přímo k ní (v závislosti na posouzení únosnosti a rovinnosti plochy) a není potřeba tvořit novou.

 

 

Betonové pasy / patky

Betonové pasy / patky jsou nejobjemnější formou spodní stavby a jsou ve většině případů potřebné pro rozsáhlejší stavební záměry – tedy velké a těžké haly.

Velikost betonového pasu / patek je určována vždy na základě statického výpočtu dané ocelové konstrukce, respektive na základě reakcí touto konstrukcí vyvolaných.

 

 

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je prioritou při každé naší činnosti a to zejména u stavby haly, kde jsou pracovní rizika nejvyšší. Při stavbě haly jsou tak dodržovány veškerá opatření BOZP a to v souladu s našimi interními předpisy, tak i v souladu s interními předpisy investora.

Stejně tak důležité jsou pro nás i interní nařízení týkající se environmentální politiky.

 

 

 

Potřebujete další informace?