• 24. 9. 2021

Typy konstrukcí montovaných hal

Ocelové konstrukce haly jsou vyráběny plně v souladu s normou ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 ve třídě provedení EXC2 ve spojitosti s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006 (certifikáty naleznete zde: technické parametry - stavební povolení).

Lehké ocelové konstrukce

Lehké ocelové konstrukce jsou tvořeny příhradovými rámy, vzájemně propojenými v dané modulové vzdálenosti. Základem rámů jsou pásnice tvořené dutými profily příslušné dimenze, vypletené ocelovými trubkami.

Jednotlivé rámy jsou spojeny v celek tvořící nosnou konstrukci objektu a jsou pomocí základového profilu kotveny k podloží. Tyto konstrukce jsou vhodné k opláštění plachtou, trapézovým plechem či jejich kombinacemi nebo dalšími materiály.

 

Konstrukce UT

Konstrukce plně tvořená příhradovým rámem ve tvaru obráceného písmene U. Tedy svislá stěna, přecházející do oblouku. Nejběžnější a nejekonomičtější typ konstrukce.

 

Konstrukce AT

Konstrukce plně tvořená příhradovým rámem se sedlovou střechou, tedy klasický tvar, tak jak jej známe např. u rodinných domů.

 

Konstrukce UTS

Konstrukce haly vycházející z typu UT, kde jsou ovšem svislé příhradové části rámu nahrazeny válcovanými ocelovými profily, které méně zasahují do vnitřního prostoru haly.

 

Konstrukce ATS

Konstrukce vycházející z typu AT, kde jsou ovšem svislé příhradové části rámu nahrazeny válcovanými ocelovými profily, které méně zasahují do vnitřního prostoru haly.

Těžké ocelové konstrukce haly

U těžké konstrukce je nosný skelet ve většině případů realizován z plnostěnných ocelových válcovaných profilů, případně jejich kombinací s obdélníkovými profily. Tyto haly jsou zejména vhodné k opláštění sendvičovými panely či trapézovými plechy.

Nátěrový systém

Nátěr představuje základní ochranu před působením klimatických podmínek na ocelovou konstrukci. Je realizován akrylovým lakem, neboli dvousložkovou polyuretan-akrylátovou samozákladující nátěrovou hmotou s antikorozním zinkofosfátovým pigmentem, který je zvlášť přizpůsoben pro ocelové konstrukce, vyráběné firmou POLAK CZ.

Nátěr konstrukce je v tloušťce stanovené pro konkrétní halu v závislosti na zatřídění do protikorozní kategorie C1–C5 dle normy ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v součinnosti s EN ISO 12944 a EN ISO 14713.

Ze syntetického laku (z jednovrstvé antikorozní barvy s uretan-alkydovou pryskyřicí) jsme přešli na akryl.

Jaké jsou výhody akrylového laku oproti dříve používanému syntetickému laku?

  • Lepší antikorozní vlastnosti.
  • Odolnost laku – nedochází k oděrkám a poškození laku např. při nakládce i montáži.
  • Tvrdost laku – např. na přímém slunci nedochází k měknutí barvy.
  • Delší životnost při stejné vrstvě o 5 - 10 let oproti syntetickému nátěru.
  • Kvalitnější UV filtr (delší stálobarevnost).
  • Vyšší odolnost vůči chemikáliím.

Zinkování

Zvýšená ochrana ocelové konstrukce, která je výrazněji namáhána povětrnostními podmínkami či vnitřními klimatickými podmínkami danými využitím objektu, např. skladovaným materiálem. Žárový povlak zinku je na ocelové konstrukci prováděn dle EN ISO 1461:1999.

Protipožární nátěr

Ve zvláštních případech, kdy jsou kladeny zvýšené nároky na požární odolnost nosné konstrukce, je realizován protipožární nátěr, tak aby konstrukce těmto nárokům vyhověla.

Potřebujete poradit?

Nezávazná poptávka